راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۰

فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای

 تحقیق رایگان

فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای

نمونه قرارداد کار  بصورت رایگان :قرارداد خدمات یارانه ای

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد خدمات یارانه ای را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد خدمات رایانه‌ای

 

·       کارفرما :  دبیرخانه کنفرانس -----

 

·       مجری : شرکت سحر غرب

 

·       موضوع  : طراحی و اجرای پایگاه اینترنتی -----

 


 مقدمه :

در مورخه 1/3/1390 این قرارداد و یک پیوست که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است بین ----------------- به نمایندگی---------------

و شرکت سحر غرب به نمایندگی آقا/خانم .............( مجری)،  طبق مقررات زیر و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد  درج شده است بشرح ذیل منعقد می گردد.

 

ماده  یک - موضوع قرارداد

·   خدمات قرارداد مطابق قابلیت مجموعه نرم افزاری یکتاوب برای راه‌اندازی سایت دارای یک زیربخش وب ارایه میگردد که در پیوست شماره یک شرح داده می‌شود. (منظور از زیربخش های وب، بخش‌های مجزایی مانند معاونت پژوهشی دانشگاه یا کتابخانه با طراحی و مدیریت و صفحه اول مخصوص به خود می باشند)

·   هزینه یکسال ثبت نام حوزه و فضای لازم برای عملکرد سیستم (تا 100 مگابایت فضای وب و پهنای باند 4 گیگابایت در ماه) بر عهده مجری است.

·   در روزهای دریافت و بررسی مقالات، فضای مذکور تا سقف 500 مگابایت، بدون اخذ هزینه، قابل افزایش خواهد بود.

·   با افزایش مبلغ 500 هزارتومان به قرارداد، تهیه یک نسخه لوح فشرده اطلاعات و مقالات کنفرانس با تکیه بر اطلاعات نهایی ارایه شده از سوی کارفرما، بر عهده مجری می‌باشد. برای این منظور اطلاعات نهایی و ویرایش شده (در قالب فایل‌های PDF و WORD ) باید 10 روز پیش از موعد درخواست لوح فشرده تحویل داده شوند.

·   حقوق معنوی برنامه برای مجری محفوظ است و استفاده مکرر از برنامه مستلزم عقد قرارداد جداگانه می‌باشد.اما اطلاعات و محتویات موجود در برنامه به کاربر تعلق داشته و هرگاه که بنا به هر دلیلی ارایه خدمات متوقف شود، پایگاه‌های اطلاعاتی و محتویات صفحات وب در اختیار کارفرما قرار داده خواهد شد. همچنین دسترسی استفاده کنندگان از خدمات برای تهیه پشتیبان از داده‌های علمی و پژوهشی خود از ابتدای قرارداد فراهم خواهد بود.

 

ماده دو - اسناد و مدارک

·   متن قرارداد

·   شرح خدمات پروژه ( پیوست شماره یک )

 

ماده سه -  مدت اجرای قرارداد

زمان شروع اجرای قرارداد از زمان امضای قرارداد می‌باشد و برنامه حداکثر یک هفته پس از دریافت اطلاعات نصب خواهد شد. آغاز فعالیتهای رسمی پروژه ازتاریخ انعقاد قرارداد و پس ازپرداخت مبلغ پیش‌پرداخت خواهد بود. پشتیبانی مفاد قرارداد یکماه پس از برگزاری کنفرانس می‌باشد.

 

ماده چهار - مبلغ قرارداد

مبلـغ قرارداد برابر با 20000000 (بیست میلیون) ریال است که به‌شرح ذیل و پس از کسر کلیه کسورات قانونی به‌ مجری پرداخت می‌شود:

الف- مبلغ 30% بابت پیش‌پرداخت پس ازامضای قرارداد؛

ب- مبلغ 60% پس از راه اندازی پایگاه و آموزش برنامه؛

ج- مبلغ 10%  به‌عنوان حسن انجام کار که حداکثـــر یکماه پس از اتمام کنفرانس و انجام کامل تعهدات به مجری پرداخت می‌شود.

تبصره: شرایط پرداخت دشوار (مانند اخذ ضمانتنامه بانکی، لزوم حضور فیزیکی در شهرستان و تاخیر در پرداخت، باعث افزایش هزینه‌ها خواهد بود)


ماده پنج: تعهدات مجری

الف-  اجرای کلیة بندهای مذکور درماد‌ّة1  قرارداد؛

ب- پرداخت کلیة هزینه‌های اجــــرای پروژه که به مجری مربوط می‌شود؛

ج- ارائة گزارش مدون پروژه؛

د- هرگونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می بایست کتباً به تائید کارفرما برسد.

 

ماده شش: تعهدات کارفرما

الف- پرداخت وجوه مذکور در ماده چهار؛

ب- تأمین اطلاعات خام مربوط به وبگاه؛

ج- ورود اطلاعات و انجام تغییرات لازم از طریق کنترل پنل و بخش مدیریت برنامه

د- ارزیابی گزارشهای قرارداد حداکثر درمد‌ّت پانزده روز پس از دریافت گزارش.

 

ماده هفت : فسخ قرارداد

درصورتی که نظر کارفرما به هردلیــــلی بر تعلیق یا فسخ قرارداد واقـــع شود، مجری ازتاریخ ابلاغ مکلف است ظرف مدت تعیین‌شده از طرف کارفرما، تسویه حساب نموده وکلیة نتایج حاصل از تحقیقات موضوع قرارداد را به کارفرما تسلیم کند. تعیین هزینه‌های انجام یافته تا مرحلة فسخ، باتوافق مجری وکارفرما خواهد بود.

 

ماده هشت : رفع اختلاف

درصورت بروزهرگـونه اختلاف ناشی ازاجرا یاتفسیرمفاد قرارداد، لازم است طرفین مراتب را ازطریق مذاکرة حضوری به طور دوستانه حلّ وفصل نمایند ودرصورت عدم حصول نتیجه، نظر داور مرضی‌الطرفین لازم الاتّباع است. طرفین تا حلّ اختلافات موظف به ادای کلیة تعهدات ناشی از این قرارداد هستند.

 

ماده نه : نشانی طرفین قرارداد :

کارفرما : 

 

مجری:شرکت سحر غرب به نمایندگی آقا /خانم.........................

نشانی: ................................................................................................................................................

تلفن مالی و اداری: ...................، تلفن امور آموزشی و پشتیبانی: ..................... ، دورنگار: ............... همراه مدیر عامل (تماس اضطراری): ..............

 

ماده ده : تصویب واجرا 

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در دو نسخة هــم‌ارزش تنظیم شده و به  امضـاء طرفین رسیده است و برای طرفین لازم‌الاجراست. این قرارداد درده ماده تدوین شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می باشد و ایجاد هر گونه تغییرات متضمن تنظیم صورتجلسه جدید خواهد بود.

 مهر و امضای کارفرما                                   تایید امور مالی                                                   مهر و امضای مجری

 


پیوست شماره 1:  شرح خدمات پروژه:

خدمات پروژه در قالب سه بخش اصلی توسط مجری برعهده گرفته می‌شود:

بخش اول: پشتیبانی فنی:

مجری متعهد می‌گردد فضای لازم برای راه اندازی پایگاه، حداکثر به میزان 100 مگابایت برای مدت یکسال را به عنوان فضای ذخیره داده‌های پایگاه (وب، ایمیل و برنامه‌های مربوطه) با پهنای باند 4 گیگابایت در ماه فراهم نماید. سرعت کارکرد مناسب سرویس‌دهنده و میزان UpTime بیش از 99 درصد تضمین می‌گردد. همچنین ابزار Cpanel برای مدیریت ابزارها و پرونده‌های پایگاه از قبیل آمارگیری، مدیریت پست الکترونیک و پایگاه داده‌ها در اختیار کارفرما قرار داده می‌شود. بعد از یکسال کارفرما موظف به تامین هزینه‌های مربوط به نام قلمرو و سرور یا تدارک سرویس‌دهنده‌ای با مشخصات مناسب برای نصب برنامه می‌باشد.

در صورت عدم استفاده از سرور یکتاوب، مسولیت تهیه سرور و حفظ امنیت و سازگاری آن با برنامه (سرور Apache، برنامه PHP و بانک اطلاعاتی MySQL و نیز برنامه Zend Optimizer) بر عهده کارفرما خواهد بود.

 

بخش دوم: پشتیبانی و خدمات آموزشی:

·        آموزش اجزای برنامه به رابط معرفی شده از سوی کارفرما

·        توضیح: برای آموزش فرد رابط باید به نرم‌افزار MS WORD و نیز اصول اینترنت (مثل کار با ایمیل) تسلط کافی داشته باشد. آموزش طی یک یا حداکثر دو جلسه حضوری در تهران برگزار خواهد شد و  هزینه سفر و اسکان برای برگزاری جلسات آموزشی در شهرستان‌ها یا سفر رابط به تهران بر عهده کارفرما خواهد بود. )

·        ارایه مستندات و راهنمای کار با برنامه به صورت لوح فشرده

·       رفع اشکالات مطرح شده در هنگام آموزش یا کار با برنامه مدیریتی طی مدت پشتیبانی ( به صورت مکاتبه از طریق پست الکترونیک)

 

بخش سوم: بخش خدمات اجرایی عمومی :

·        طراحی و نصب قالب برنامه با ظاهر گرافیکی قابل قبول

·        انجام تنظیمات اولیه برای راه‌اندازی پایگاه و ایجاد ظاهر عمومی مناسب صفحات

·        نصب برنامه با امکانات مطرح شده در زیر:

 

الف ویژگی‌های اصلی:

o       طراحی سازمان یافته و مطابق با الگوهای استاندارد طراحی وب

o       قابلیت انجام تنظیمات اصلی وبگاه به صورت برخط

o       امکان تغییر قالب و زبان کل برنامه و کاملا سازگار به دو زبان فارسی و انگلیسی

o       دارا بودن قابلیت عضوگیری و مدیریت کاربران

o       امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران

o       امکان دریافت و ثبت برخط سفارشات و تماس‌ها

o       دارا بودن بخش پرسش و پاسخ برخط

o       قابلیت تغییر محتوای صفحات دینامیک به صورت برخط توسط مدیر وبگاه

o       ارسال پست الکترونیک دسته‌جمعی  (eMailer Pro)

o       امکان تعامل با کاربران به صورت پرسش و پاسخ و تماس

o       امکان تبادل پرونده با سرویس‌دهنده وب به صورت ftp یا http

o       امکان ایجاد پرونده پشتیبان از بانک اطلاعات و پوشه‌های سرور

o       ایجاد موتور جستجوی خودکار برای مطالب پایگاه

o       امکان گزارش‌گیری از بانک اطلاعاتی پایگاه و اطلاعات مختلف پایگاه

o       امکان  بکارگیری سرویس خبرنامه الکترنیکی در وبگاه

o       امکان افزودن و ویرایش سریع  و موثر صفحات و مطالب

o       امکان  معرفی کتاب در پایگاه با امکانات پیشرفته

o       امکان ایجاد آلبوم تصاویر در پایگاه

o       امکان ایجاد متون متناسب با تاریخ روز به صورت گردش خودکار

 

ب- ویژگی های پایگاه کنفرانس‌ها:

 

o       قابلیت انجام تنظیمات اصلی وبگاه کنفرانس به صورت برخط

o       امکان زمان‌بندی خودکار مطالب پایگاه بر اساس روند پیشرفت برنامه کنفرانس

o       امکانات ویژه برای مدیریت نمایشگاه، اقامتگاه، بازدید علمی و کارگاه‌های آموزشی

o       امکان مدیریت وضعیت مالی و پرداخت‌های کاربران با توجه به گزینه‌های انتخاب شده در پایگاه

o       قابلیت دریافت مقاله از کاربران (Article Submission System)

o       ثبت خودکار تمام وقایع و رویدادهای مرتبط با مقالات و ایجاد پرونده الکترونیک برای هر مقاله

o       قابلیت ارسال خودکار پرونده الکترونیک مقاله برای نویسندگان

o       قابلیت رهگیری وضعیت مقاله توسط کاربران (Tracking)

o       قابلیت داوری الکترونیک مقالات به صورت ساده یا پیشرفته (Online reviewer)

o       قابلیت تغییر متن نامه‌های ارسالی و تنظیم انواع متون و گزینه‌های صفحات مدیران، و داوران

o       قابلیت طراحی فرم‌های سفارشی برای داوری مقالات و برای هر نوع مقاله

o       امکان تهیه خروجی XML از متن مقالات

o       امکان خروجی مقالات به صورت موضوع‌بندی شده با تنظیمات مورد نظر برای کتاب همایش

o       امکان انتشار آلبوم تصاویر کنفرانس توسط مدیر برنامه

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی