راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۰

835 - طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی احسان و نیکوکاری

 طرح درس

835 - طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی احسان و نیکوکاری

معرفی طرح درس :

 طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی   احسان و نیکوکاری

نام درس :آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :   احسان و نیکوکاری

اهداف :

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با اهمیت احسان و نیکوکاری آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-        با اهمیت کار نیک آشنا شوند.

 

اهداف رفتاری:

        پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

1-        به اهمیت احسان و نیکو کاری پی ببرند. (درک و فهم)

2-        برای کمک به نیازمندان علاقمند شوند. (عاطفی)

3-       مفهوم احادیث در مورد احسان و نیکوکاری را بدانند. (درک و فهم)

4-       شعر در مورد نیکوکاری را حفظ کنند. (دانش)

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :سه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت دو  هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دوهزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

834 - طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی آشنایی با احساسات

 طرح درس

834 - طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی آشنایی با احساسات

معرفی طرح درس :

 طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی آشنایی با احساسات

نام درس :آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :  آشنایی با احساسات

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود در پایان درس با مفهوم احساسات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-        با احساسات آشنا شوند.

 

اهداف رفتاری:

1-        در مورد احساسات توضیح دهند. (درک و فهم)

2-        در مورد حالات چهره نقاشی بکشند. (مهارتی)

3-       در انجام فعالیت های گروهی با علاقه شرکت کنند. (عاطفی)

4-       به سوالات آموزگار به دقت پاسخ دهند. (مهارتی)

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دو صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت دو  هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دوهزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

833 - طرح درس پیش دبستانی آموزش آشنایی با بلایای طبیعی و ایمنی در برابر زلزله

 طرح درس

833 - طرح درس پیش دبستانی آموزش آشنایی با بلایای طبیعی و ایمنی در برابر زلزله

معرفی طرح درس :

 طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی  آشنایی با بلایای طبیعی و ایمنی در برابر زلزله

نام درس :آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :  آشنایی با بلایای طبیعی و ایمنی در برابر زلزله

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود در پایان درس با بلایای طبیعی و ایمنی در برابر زلزله آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-        با بلایای طبیعی آشنا شوند.

2-        با ایمنی در برابر زلزله آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

1-        با بلایای طبیعی آشنا شوند . (دانش)

2-        با روش های پناه گیری در زمان زلزله آشنا شوند. (دانش)

3-       در مورد آسیب های زلزله توضیح دهند. (درک و فهم)

4-       کارهایی که زمان زلزله باید انجام دهیم نقاشی بکشند. (مهارتی)

5-       در فعالیت های کلاس با علاقه شرکت کنند. (عاطفی)

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :سه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت دو  هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دوهزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

832 - طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی آموزش شماره های ضروری

 طرح درس

832 - طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی آموزش شماره های ضروری

معرفی طرح درس :

 طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی آموزش شماره های ضروری

نام درس :آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :  آموزش شماره های ضروری

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود در پایان درس با شماره های ضروری آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-        با شماره های ضروری آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

2-        با اهمیت شماره های ضروری آشنا شوند . (دانش)

3-       شماره تلفن اورژانس (115) را بشناسند. (دانش)

4-       شماره تلفن آتش نشانی (125) را بشناسند. (دانش)

5-       شماره تلفن پلیس (110) را بشناسند. (دانش)

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دو صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت دو  هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دوهزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

831 - طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی آشنایی با وسایل شخصی

 طرح درس

831 - طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی آشنایی با وسایل شخصی

معرفی طرح درس :

 طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی  آشنایی با وسایل شخصی

نام درس :آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :  آشنایی با وسایل شخصی

اهداف :

در پایان درس انتظار می رود در پایان درس با وسایل شخصی آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-        با وسایل شخصی آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

1-        اهمیت استفاده از وسایل شخصی را بدانند. (دانش)

2-        در مورد وسایل شخصی توضیح دهند. (درک و فهم)

3-       از وسایل شخصی دیگران استفاده نکنند. (مهارتی)

4-       در انجام فعالیت های گروهی با علاقه شرکت کنند. (عاطفی)

5-       به سوالات آموزگار به دقت پاسخ دهند. (مهارتی)

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دو صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت دو  هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دوهزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif